Projekteerimine

ACTO Consult OÜ üheks põhitegevusalaks on arhitektuurne ja insenerlik projekteerimine. Tegeleme nii eramute, ühiskondlike hoonete kui tööstushoonete projekteerimisega. Samuti koostame rekonstrueerimise ja renoveerimise projekte. Koostame ka detailplaneeringuid. Meie suurimaks eeliseks on kompleksne meeskond, kelle abil suudame Teile pakkuda täiskomplekse ehitusprojekti (sisaldab kõiki eriosasid, välistrasse, teed ja platsid jm), mille põhjal saate hoone algusest lõpuni probleemideta valmis ehitada.

Lisaks oma insenertehnilisele personalile ja arhitektidele teeme koostööd väga erinevate alade tippspetsialistidega, seega jätkub meil teadmisi ja oskusi ka kõige unikaalsemate ning keerukamate projektide jaoks.

Projekteerimine kui kavandamistegevus koosneb väga erinevatest alalõikudest ja selleks, et kavandatav hoone või rajatis saaks igati Tellija soovidele vastav, peavad kavandamisprotsessis osalema väga mitmete erialade spetsialistid-projekteerijad. Järgnevates alamenüüdes antakse lihtsustatud ülevaade kompleksesse ehitusprojekti kuuluvatest erinevatest projektiosadest ja projekteerimise staadiumitest.

Lisainfo ja tagsiside siit
 

eLeht disain