Arhitektuurne projekteerimine

Arhitektuurse projekteerimise eesmärgiks on kasutajale kõige sobilikuma hoone või rajatise kujundamine, mis on esteetiliselt nauditav ja linnaehituslikult sobiv. Tegelikkuses on arhitektuurne projekteerimine vaid üks osa projekteerimistöödest ja kindlasti ei tohiks arhitektuurset projekti käsitleda kui hoone või rajatise projekti üldisemalt. Arhitektuurse kavandi täiuslikkusest saab aluse kogu järgnev kavandamis- ja ehitusprotsess, mistõttu tuleb kõige hoolikamalt jälgida just arhitektuurse projekti sobivust tulevasse keskkonda ja funktsionaalsust kasutajale. Arhitektuursest projektist saab lähteülesanne kõigile järgnevatele eriosade projektidele.

Arhitekti ülesandeks ongi pakkuda nii ideid kui lahendusi. Kliendil on alati võimalus valida arhitekt vastavalt referentobjektidele, kuna just nii saavutatakse Teile sobilikem lahendus.

Tegeleme ka juurdeehituste projekteerimisega ja rekonstrueerimiste projekteerimistega ehk olemasolevatele hoonetele uue elu andmisega.
Samuti omame kõiki vajalikke lube restaureerimistööde kavandamiseks ja muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks.

Arhitektuurse projekteerimise lähteülesandeks on Tellija soovid, hoone planeeritav funktsioon ja tehnoloogia, kehtiv detailplaneering ja kohaliku omavalitsuse poolt väljastavad projekteerimistingimused.

Lisaiinfo ja tagasiside siit 
 

eLeht disain