Insenerlik projekteerimine

Insenerlik projekteerimine hõlmab kogu tehnilist kavandamistegevust. Tegemist on äärmiselt laia valdkonnaga, mille iga konkreetse haruga peab ja saab tegeleda ainult selle kitsama eriala spetsialist. Insenerlikku projekteerimist võiks lihtsustatult jagada järgmiselt:

Ehituskonstruktsioonide (tarindite) projekteerimine hõlmab kivikonstruktsioonide, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide, puitkonstruktsioonide, teraskonstruktsioonide ja komposiitkonstruktsioonide projekteerimist, lisaks ka vundamentide ja piirete ehitusfüüsikalist projekteerimist ning kliimaoludele vastavate kattekonstruktsioonide ja nende sõlmede projekteerimist. Konstruktiivne projekteerimine on aluseks hoonete ja rajatiste püsivusele ja stabiilsusele ehk selleks, et rajatud konstruktsioonid püsiksid ajas ja ruumis muutusteta ja teeniksid omanikku võimalikult väikeste kuludega võimalikult kaua. Õigesti kavandatud konstruktsioonid on iga ehitise kestvuse ning ehitus- ja ekspluatatsiooniaegse ökonoomsuse alus.
Konstruktiivse projekteerimise lähteülesandeks on arhitektuurne projekt ning hoone kavandatav funktsioon.
 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise eesmärgiks on kavandada vee-ja kanalisatsioonsüsteem, mis tagab kasutajale maksimaalselt mugava vee- ja kanalisatsioonivarustuse minimaalsete ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsete kuludega. Samuti kavandatakse selle tegevuse käigus tuletõrjevee süsteemid, sprinklersüsteemid ja veekardinad jms. Ekslikult on kujunenud arvamus, et vee ja kanalisatsioonitööd on mustad ja robustsed ning ei vaja erilisi oskusi. Hästi funktsioneeriva ja optimaalse süsteemi saavutamiseks on vaja professionaalseid insenere ja meistreid. Vee-ja kanalisatsioonivarustus on üks tähtsaimatest hoonet teenindavatest süsteemidest, mida me võtame iseenesest mõistetavalt, kuid mille puudumist või vigu märkame koheselt.
Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise lähteülesandeks on hoone arhitektuurne projekt, hoones toimuva tegevuse tehnoloogia ja hoone kasutusfunktsioon.
 

Tugev- ja nõrkvoolusüsteemide eesmärgiks on tagada meie igapäevane mugavus ja automatiseeritus, kuid seda ohutult ja kasutajasõbralikult. Tänapäeval ei ole enam mõeldav ükski hoone ega rajatis, mis saaks hakkama ilma elektrisüsteemideta ja automaatikata. Seda kõike saavutatakse läbi insenerarvutuste ja oskusteabe. On ju selge, et elekter paneb maja elama, automaatika muudab aga Teie elu lihtsamaks. Signalisatsioonsüsteemid võivad päästa Teie elu ja/või vara.
Elektrisüsteemid jaotatakse omakorda:
- Tugevvoolusüsteemid (jõuosa, valgustus, elektriküte jms)
- Nõrkvoolusüsteemid (tule ja valvesignalisatsioon, videovalve, andmeside, TV võrk jms)
- Automaatikasüsteemid (väga erinevad automatiseeritud süsteemid vastavalt Tellija vajadustele)
 

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekti eesmärk on tagada elukeskkonna vastuvõetavus inimorganismile. Kütet ja ventilatsiooni tuleb käsitleda alati käsikäes ja seda rangelt soovitatavalt kogu hoone ulatuses tervikuna. Kütte- ja ventilatsioonisüsteem on just see, mis loob meile mugavuse ja heaolutunde ja milles häireid või mille puudumist me koheselt märkame. Värske õhu olemasolu ja optimaalne temperatuur on ühed kõige määravamad elukeskkonda mõjutavateks teguriteks, mille pikiemaaegsel ebasobivusel võivad elusorganismid pöördumatult kahjustuda või hukkuda. Sobiva kütte-ja ventilatsioonisüsteemi olemasolu ja toimivus on üheks peamiseks terve elukeskkonna tagajaks.
 

Teede ja platside projekteerimise eesmärgiks on väliskeskkonna ümberkujundamine meile ja meie vajadustele sobivaks, võimaldamaks vajalikku ja sobivat ligipääsu hoonele/kinnistule läbi funktsionaalse ja ohutu liiklemise. Teedeehituslikul projekteerimisel määratakse optimaalseimad aluste ja katendite konstruktsioonid ning nende plaaniline ja kõrguslik paiknemine. Üheks väga oluliseks tee projekti komponendiks on vertikaalplaneering ehk sadevete ärajuhtimine. Vähetähtsaks ei saa pidada ka ohutut liikluse korraldamist ning märkide ja märgistuse planeerimist. Ainult professionaalselt kavandatud teed ja platsid näevad välja nägusad, peavad vastu normdokumentidega kehtestatud kasutusaja ja mis esmatähtis - nad on kasutamisel ohutud. Spetsialistid oskavad alati aidata õigete lahenduste leidmisel.


Lisainfo ja tagasiside siit
 

eLeht disain