Lammutusprojektid

Vastavalt kehtivale Ehitusseaduse (RK,RTL;06.06.2002,47,297) §2 (6) 5) kuulub ehitustegevuste hulka ka hoonete ja rajatiste lammutamine. Seega on lammutamise õiguslikuks aluseks lammutusluba (ehitusluba) või väikeehituste korral kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek. Nii ehitusloa kui ka kirjaliku nõusoleku väljastamise eelduseks on nõuetekohane lammutusprojekt ja vastav taotlus kohalikule omavalitsusele ning tasutud riigilõiv.

Lammutusprojekti eesmärgiks on tagada lammutustööde ohutus (tehnoloogiline järjekord, toestuse vajaduse äranäitamine, tööde organiseerimise projekt), lammutusjäätmete võimalik taaskasutamine ja keskkonda säästev ladustamine. Ettenägeliku ja õieti koostatud lammutusprojekti najal on võimalik hilisemas ehitustegevuses hoida kokku olulisi ressursse taaskasutatavate materjalide ja konstruktsiooniosade arvelt, säästes nii finantseerija raha kui ka meie kõigi elukeskkonda.

Nii nagu ilma ehitusloata ehitamine, on ka ehitusloata lammutamine karistatav rahatrahviga (jur. isikutel kuni 500 000kr). Ebaseaduslike tööde käigus võimalike õnnetuste eest vastustab hoone või rajatise omanik.

Lammutusprojekt tagab Tellijale ohutu ja soodsa ning seadusi järgiva tulemuse ja hoiab ära ebameeldivused ja täiendavad riskid. Targasti koostatud lammutusprojekt aga aitab Tellijal hoida kokku väärtuslikke ressursse, taaskasutades ehitusmaterjale ja konstruktsioone.

Lisainfo ja tagasiside siit
 

eLeht disain