Uuringud ja ekspertiisid

Uuringud ja ekspertiis kujutab endast ehitiste rajamisvõimaluste uurimist, ehitiste tehnilise seisukorra uuringuid, kahjustatud konstruktsioonide uuringuid, ehitiste jääkväärtuse hindamist, ehitiste tehnilise seiskorra hinnangut pangalaenu taotlemiseks või pealeehitamise võimalikkuse hinnangut.

Teostame erinevaid ehituslikke ekspertiise ja uuringuid. Koostame ehitistele ehituslikke ülevaatusi, et oleks ülevaade objekti võimalikest vigadest ja võimalikest ohuallikatest. Samas koostame kortermajade ehituslikke ülevaatusi ka pangalaenu taotlemiseks. Töö raames esitame ettepanekuid ilmnenud vigade parandamiseks.


Lisainfo ja tagasiside siit
 

eLeht disain