Hangete korraldamine

Ehitushangete korraldamine on spetsiifiline ja kogemust vajav tegevus. Aitame Teil korraldada hankeid, mis on professionaalselt ette valmistatud, läbi viidud, vastatud pakkujate küsimustele, koostatud analüüsivad võrdlused, peetud hankeeelsed läbirääkimised ning antud lõpuks ka soovitusehitaja valikuks. Sellise komplekse hanke korraldamisega on minimeeritud ebasoovitav tulemus juba eos. Väga soovitav on tellida hanke läbiviimine koos ehitusprojekti ekspertiisiga ja ehitusaegse omanikujärelevalvega, kuna siis on Teie huvid kaitstud algusest lõpuni. Kirjeldatud skeemi puhul on omanikujärelevalve teostajal tervikpilt kogu projektist ja sellest, mis kuulub ehitushanke mahtu ja mis mitte.

Professionaalne, turgu tundev ja kogemuste najal läbiviidud ehitushange võimaldab Tellijal kokku hoida aega, raha ja tagada parim lõpptulemus võimalikust, seejuures saate Te ise tegeleda segamatult oma põhitegevustega.

Kui on võimalik õppida teiste vigadest, ei ole mõtet õppida enda vigadest, uskuge meid, see tuleb Teile odavam

Lisainfot ja hinnapakkumist küsi siit
 

eLeht disain