Riiklikult tunnustatud ekspert

Vastavalt Kohtuekspertiisiseaduse (RT I 2001, 53, 309) § 4 lõike 1 kohaselt on kohtueksperdiks isik, kes kohtuekspertiisi tehes kasutab mitteõiguslikke eriteadmisi.

Kohtuekspertiisiseaduse (RT I 2001, 53, 309) § 4 lõike 2 kohaselt võivad ekspertiise teostada kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert või menetleja määratud muu isik. Riiklikult tunnustatud ekspert on isik, kes on kantud riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja. Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja peab Justiitsministeerium. Nimekirja pidamise eesmärgiks on tagada ülevaade asjatundjatest, keda saab kohtuekspertiiside tegemisel kasutada ekspertidena.

ACTO Consult OÜ spetsialistid on kantud riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kinnisvara ehitustehniliste ekspertiiside valdkonnas eriala täpsustusega „Ehitiste projekteerimine ja järelevalve“.

ACTO Consult OÜ poolt koostatavad ehitustehnilised ekspertiisid ja eksperthinnangud on igati sobilikud esitamiseks kohtumenetlustes.


Lisainfo ja tagasiside siit
 

eLeht disain