Avaleht

Tere tulemast ACTO Consult OÜ kodulehele!

ACTO Consult OÜ on aastast 2004 tegutsev inseneri-ja arhitektibüroo, mille põhitegevusaladeks on arhitektuurne projekteerimine ja insenerlik projekteerimine, uuringud ning omanikujärelevalve teostamine.

Saame teile abiks olla, kui vajate:

• detailplaneeringute koostamine
• arhitektuurne-ja ehituslik projekteerimine
• ehituskonstruktsioonide (tarindite) projekteerimine
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (VK) projekteerimine
• kütte- ja ventilatsioonisüsteemide (KV) projekteerimine
• elektri- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine
• ehitismälestiste ja ajaloomälestiste (e. muinsuskaitseliste objektide) uuringud, eritingimuste koostamine,  konserveerimise ja restaureerimise projekteerimine
• professionaalne ehitusjuhi teenus (Tellija esindamine projekteerimisel ja/või ehitamisel)
• omanikujärelevalve teostamine (kohustuslik omanikujärelevalve ehitusel)
• lammutusprojektide koostamine ja lammutuslubade organiseerimine
• riiklikult tunnustatud eksperdi teenused (ehitustehnilised ekspertiisid kohtumenetlustesse)
• keevituskoordinaatori teenus
• kütte-, vee- ja kanalisatsiooni välistrasside järelevalve 
• energiaauditite koostamine ja energiamärgiste väljastamine

Oleme valmis pakkuma eelpool loetletud teenuseid nii komplekssetena koos projektijuhtimisega (tehakse kõik vajalikud toimingud Tellija eest) kui eraldiseisvalt.

ACTO Consult OÜ omab Majandustegevuse registri (MTR) registreeringuid ehk õigust tegutseda järgmistes valdkondades:

MTR reg nr
TEL000090            Elektritööd
EEJ000058            Ehitusjuhtimine
EEO000064           Omanikujärelevalve (üldehitus, tehnosüsteemid, välisvõrgud)
EEK000021           Ehitiste ekspertiiside tegemine
EPE000019           Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
FPR000166           Projekteerimine (tulekahjusignalisatsioonisüsteemid;                                            gaaskustutussüsteemid)
EEG000008           Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud
EEP000074           Projekteerimine (arhitektuurne ja insenerlik, eriosad)
EEH000127           Ehitamine
 

ACTO Consult OÜ omab Politsei- ja Piirivalveameti  tegevusluba nr. PA-747-TU valveseadmestiku projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamiseks.

ACTO Consult OÜ omab Muinsuskaitse tegevusluba nr. E 417/2009 ehitismälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi objektil uuringud, konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, konserveerimine ja restaureerimine ning muinsuskaitseline järelevalve.

ACTO Consult OÜ vastustavate spetsialistide nimekirja ja pädevustega  saate tutvuda MTR-i kodulehel kogu meeskonnaga saate tutvuda siin.

ACTO Consult OÜ omab erialast vastutuskindlustust kindlustusseltsilt ERGO Kindlustuse AS.

Loodame, et saame Teile kasulikud olla!

ACTO Consult OÜ

 

Lisainfot ja tagsiside siit 

Seotud ettevõtted: www.mustkuuslauk.ee  ja www.kohtuekspert.ee 

eLeht disain