Korteriühistule

Nõukogudeaegsete kortermajade kasutusea pikendamine nõuab nende asjatundlikku hooldamist ja renoveerimist. Renoveerimislahendused on tihtipeale isegi keerukamad ja nõuavad enamate parameetrite arvestamist kui uusehitiste rajamine. Nii korterelamu katuste, fassaadide kui ka küttesüsteemide renoveerimisel tuleb suhtuda hoonesse kui tervikusse. Hoone on justkui inimene, keda ravides peab arvestama ravimite mõju ka kõikidele teistele funktsioonidele peale ravitava organi.

Korterelamu renoveerimise kavandamine peab algama hoone energiaauditist ja hoone ehitustehnilisest ekspertiisist. Nendes tegevustes uuritakse ja dokumentides kirjeldatakse ära hoone tegelik olukord ja antakse soovitused edasiseks tegutsemiseks.

Hoone renoveerimisele tuleb alati läheneda komplektselt, ehk ei ole mõtet soojustada näiteks hoone katust ja välisseinu ilma küttesüsteemi reguleeritavaks muutmata. Sellisel juhul ei ole võimalik saavutada energiasäästu! Kogu kokkuhoitav soojusenergia tuulutatakse hoonest välja avatud akende kaudu. Hoonesse antav soojusenergia jääb ju samaks!

Kindlasti ei tohi hoone fassaade ja katust rekonstrueerida vaid arhitektuursete vaadete põhjal. Äärmiselt olulised on konstruktiivsed lahendused nii piirde ehitusfüüsikalise toimivuse kui ka konstruktiivse kandvuse seisukohast. Kui arhitektuurne projekt annab ülevaate hoone tulevasest väljanägemisest ja võimaldab saada ehitusluba, siis konstruktiivne projekt tagab piirde ehitusfüüsikalise toimivuse (soojuslik ja niiskustehniline) ja kindlustab, et paigaldatud konstruktsioonid jäävad pikkajaliselt selliseks nagu soovitud ja kavandatud.

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx on korterelamute renoveerimise toetusmeetmete tingimustes selgelt väljendanud komplektse renoveerimise nõuet, mille tulemusel saavutatav energiasääst peab olema vähemalt 30%.

ACTO Consult OÜ pakub komplektseid teenuseid kortermajade renoveerimiseks ehk koostame Teile energiaauditi, väljastame energiamärgise, viime läbi ehitustehnilise ekspertiisi, koostame fassaadide ja/või katuste (nii arhitektuursed kui ka konstruktiivsed osad) ning küttesüsteemide renoveerimisprojektid, organiseerime ehitusload.

Elukeskkonna kenamaks muutmiseks koostame Teile ka hoovi parkimiskorralduse ja heakorraprojekti koos sadevete ärajuhtimise ja prügimaja lahendusega.

Toetudes pikaajalistele kogemustele aitame Teil läbi viia võrdleva ehitushanke ning teostame ehitusaegset (kohustuslikku) omanikujärelevalvet. 
 

eLeht disain