Teenused

Pakume Teile järgnevaid projekteerimisteenuseid:

Meilt on võimalik tellida kohustuslikku omanikujärelevalve teenust ning erinevaid ehitustehnilisi konsultatsioone.

Pakume ehitustehnilise ekspertiisi teenust ning  riiklikult tunnustatud eksperdi teenust kohtumenetluses kasutatavate ekspertiiside koostamiseks

Pakume komplektseid teenuseid kortermajade renoveerimiseks. Koostame energiaauditi, väljastame energiamärgise, viime läbi ehitustehnilise ekspertiisi, koostame fassaadide ja/või katuste (nii arhitektuursed kui ka konstruktiivsed osad) ning küttesüsteemide renoveerimisprojektid, organiseerime ehitusload.

Koostame lisaks uusehitistele ehitusprojekte ka renoveerimist vajavatele hoonetele kõikides ehitusprojekti staadiumites.

Tegeleme nii elukondlikke, ühiskondlike kui tööstushoonete projekteerimisega.

Teostame projekteerimis-ehitustöödeks vajalikke uuringuid.

Lisainfo ja tagsiside siit


 

eLeht disain