TEENUSED

Meie fookus on sinu eesmärgil!

Otsid professionaalset inseneri, oskuslikku projekteerijat ja loomingulist arhitekti? ACTO Consult ei püstita õhulosse ega joonista pelgalt ilupilte. Vali endale professionaalsed koostööpartnerid, kes tunnevad ehitust läbi ja lõhki, näevad detailides tervikut ning mõistavad sinu maailma, vajadusi ja eesmärke. Meie tugevuseks on ühiskondlike hoonete ja kortermajade projekteerimine ning projekteerimise juhtimine, mis seob eriosad ühtseks töötavaks lahenduseks. Lisaks koostame lammutusprojekte ning organiseerime kõik kooskõlastused ja ehitusload nii uusehitisele, rekonstrueerimisprojektile kui ka lammutusprojektile. Viime läbi ehitiste uuringuid, ekspertiise ja auditeid ning ehitusprojekti ekspertiise. Vajadusel teostame ka omanikujärelevalvet.

PROJEKTEERIMINE

Uuri lähemalt

OMANIKUJÄRELEVALVE JA PROJEKTIJUHTIMINE

Uuri lähemalt

EKSPERTIIS JA AUDIT

Uuri lähemalt
acto-meeskond

MEIST

SAAME TUTTAVAKS

ACTO Consult on inseneri- ja arhitektibüroo, kus töötavad oma ala tõelised asjatundjad. Me konstrueerime tulevikku ning loome kaasaegseid ja efektiivselt töötavaid lahendusi.

Meie professionaalide tuumiku moodustavad insenerid, kes on alustanud oma karjääri kutsekoolis ning töölistena ehitusplatsil ja kasvanud läbi elukestva õppe tippinseneriks. Seetõttu on meil suurepärane ettekujutus reaalsest elust ehituses ning seega saame olla omanikule või tellijale kõige tõhusamaks koostööpartneriks läbi kogu ehitise elukaare.

Leida eesmärkmaksumuse piires parim insenertehniline lahendus – see on väljakutse, millega me iga päev tegeleme. Loome lahendusi, mis on terviklikud, funktsionaalsed, kasutatavad, ehitatavad ning mis mahuvad eesmärkmaksumusse. Parimad lahendused sünnivad läbi teadmiste, oskuste, kogemuste, kire ja paindlikkuse.

EDUKA PROJEKTI EELDUSED

Kas tead tellijana täpselt, mida sa vajad ja soovid? Kui see siiski päris nii ei ole, on mõistlik kulutada alguses kordades rohkem aega sinu tegeliku vajaduse ja sellest tuleneva eesmärgi väljaselgitamisele. Vastasel juhul võib juhtuda, et hiljem kulub palju rohkem raha lahenduste ümberkavandamiseks või veelgi hullem – ehitise ümberehitamiseks. Aitame hea meelega sinu lähteülesannet täpsustada!

Ehitise püstitamine ei ole reeglina eesmärk omaette. Ehitist vajatakse mingi ülesande täitmiseks, olgu see siis elamine, laste õpetamine, kohtupidamine, millegi tootmine või muu eesmärgipärane tegevus. Ehitise funktsionaalsust ei ole vaja pelgalt „kenasse ümbrikusse“ suruda. Ehitis tuleb kavandada lähtuvalt selle funktsionaalsusest ja funktsionaalsus peab sobima keskkonda ning olema ka silmale nauditav vaadata.

Ehitamise kavandamine on kompromisside tegemise kunst. Kuidas saavutada vastuvõetavate kuludega hea ja funktsionaalne lahendus, mis näeb suurepärane välja? Õige hetk selle ideoloogilise konflikti peale mõelda on projekteerimise lähteülesande koostamisel, viimane hetk projekteerimise alustamise faasis. Oleme selles sulle rõõmuga abiks!

Ehitamine on koostöö tegemise kunst. Hea või väga hea tulemus sünnib vaid siis, kui kõik osapooled – tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve, konsultandid, eksperdid jt – sellesse panustavad ning näevad oma töölõigu taga ka kaugemat sihti, milleks on tellija eesmärgi ehk funktsiooni saavutamine. Küsi abi – paneme efektiivse koostöö osapoolte vahel toimima!